Уеб и UX дизайн или как да направите потребителя максимално удовлетворен от предоставения продукт

Уеб и UX дизайнът са две тясно свързани понятия, които играят решаваща роля в създаването на впечатляващи и ангажиращи дигитални изображения. 

Какво е разликата между UX и уеб дизайна?

Уеб дизайнът е процесът, по време на който се създава визуалното оформление и структурата на даден дигитален продукт. Това става чрез комбиниране на различни елементи, като текст, изображения и интерактивни функции, за да се създаде нещо, едновременно естетически привлекателно и удобно за използване.

UX дизайнът, от друга страна, се фокусира върху преживяването на потребителя по време на работа с продукта. Това включва проучване на предпочитанията на аудиторията и проектиране на прототипи на потенциално харесвани интерфейси. Главната мисия на UX дизайнерите е да създадат безпроблемно и приятно преживяване, което отговаря на нуждите и очакванията на клиентите.

Кой е основният принцип, който движи UX и уеб дизайна

В основата и на двата модела на работа, винаги стои потребителят. Това става, като се вземат предвид неговите нужди и предпочитания. Този подход помага за създаването на дигитални проекти, които са иновативни и неповторими и в същото време, лесни и приятни за употреба.

Кои са ключовите фактори при разработката?

Независимо дали проектирате уебсайт, мобилно приложение или друг цифров продукт, запознанството с детайлите в принципите на добрия дизайн е от съществено значение. Ето кои са най-важните неща, на които да обърнете внимание по време на работа:

  • добрата естетика – добрата визия може да окаже значително влияние върху начина, по който марката или компанията е възприемана от потребителя. Когато сайтът (или друг тип продукт) е цветен и добре подреден визуално, в клиента се създава чувство за доверие в компанията, която бива презентирана;
  • адаптивност – все по-често, вместо настолни компютри или лаптопи, се използват мобилни устройства с малки екрани. Именно затова е много важно да създавате продуктите, така че те да могат да се приспособят към работа на различни размери екрани, като се гарантира, че потребителите имат достъп до добре изглеждащо и функциониращо съдържание на всяко устройство;
  • предварително тестване – тестването от експерти, както и от потребители, са два често срещани метода за подобрение на наличното съдържание. Те са от изключително значение за дизайнерите защото така те получават обратна връзка и по-успешно могат да оптимизират своите проекти с цел максимално ангажиране и удоволствие на потребителите;
  • съобразност с нововъзникващите технологии – нови разработки на приложения и системи възникват ежедневно. Дизайнерите трябва да имат предвид потенциала на тези технологии да променят цифровия пейзаж и да направят системата така, че ако те навлязат в употреба, да бъдат само от полза.
%d bloggers like this: