Ремонт на ЕСО ще доведе до прекъсвания на електрозахранването в части от община Плевен

Прекъсванията ще се извършат от 09:00 ч. до 13:00 ч. на 28 май  2023 г.

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване от подстанциите „Плевен Изток“ и „Плевен 2 “.

Вследствие на това на 28 май  в периода от 09:00 ч. до 13:00 ч. без електрозахранване ще бъдат потребителите в части от гр. Плевен – източна промишлена зона, с. Радишево, с. Тученица, с. Бохот, с. Пелишат, с. Гривица, с. Згалево, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Ралево, с. Николаево и с. Ласкар.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

%d bloggers like this: