Промени в организацията на движението в Плевен във връзка с честването на 24 май

Във връзка с честването на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, със Заповед на кмета на Община Плевен в същия ден временно ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства по следните пътни участъци:
1. На 24.05.2023 г. за времето от 10.30 ч. до 12.30 ч. по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” в отсечката между ул. „Димитър Константинов” и ул. „Георги Бенковски”/ ул. „Патриарх Евтимий”.
2. Временно ще се ограничи движението на МПС на 24.05.2023 г. за времето от 10.30 ч. до 11.00 ч. по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Св. Климент Охридски” в отсечката от Медицинския университет – бул. „Христо Ботев” до ул. „Георги Бенковски”/ ул. „Патриарх Евтимий”.
3. Забранява се спирането и паркирането на МПС на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” в отсечката между ул. „Димитър Константинов” и ул. „Георги Бенковски”/ул. „Патриарх Евтимий” за времето от 07.00 ч. до 12.30 ч. на 24.05.2023 г.
В забранените участъци не се допуска преминаването на МПС с изключение на автомобили на СНМП, ПБЗН и МВР.

%d bloggers like this: