Развитието на хората – ключов елемент за бъдещето на всяка фирма

Автор Виктор Врански

Виктор Врански е сертифициран коуч от ICF (Международната Коучинг Федерация) с квалификация PCC (Professional Certified Coach). Притежава дългогодишен опит на ръководни позиции в големи международни компании. Управител е на фирма Вижън Т ЕООД, която е специализирана във вътрешно-организационни обучения и коучинг за мениджъри и служители. 

Една стара мъдрост гласи „Хората могат толкова, колкото знаят.“ 

Добрата вест е, че знанията на хората могат постоянно да се разширяват и надграждат в резултат, на което растат техните възможности за постигане на по-високи резултати в работата. Големите международни компании ежегодно планират и реализират широк кръг мероприятия за професионално развитие на своите мениджъри и служители. Това е неразделна част от техните стратегии. Те знаят, че ако не инвестират в хората си, неминуемо ще започнат да губят пазарни позиции, защото техните конкуренти, които работят активно за развитието на служителите си ще стават все по-силни в бизнеса. 

За разлика от техниката като компютри, машини и други, която в даден момент остарява и трябва да се замени с нова, хората имат практически неограничени възможности за развитие, стига да се работи целенасочено за постоянно надграждане на техните професионални умения. 

Нашата фирма Вижън Т ЕООД работи от 16 години за в сферата на бизнес тренинги в България. Наблюденията ни през тези години показват, че значителна част от фирмите у нас нямат практика да развиват служителите си. Това най-често е свързано с гледни точки, като:

„Нашите служителите знаят всичко и не им е необходимо да учат.“

„Има риск, ако инвестираме в обучение на хората, след това някои от тях да напуснат. 

В съвременния бизнес всички успешни компании инвестират в развитието на хората си. Това е неразделна част от стратегията им, защото хората са водещият ресурс във всеки бизнес. Ако те не са необходимото ниво, няма как бизнесът да е успешен. 

Тези, които вярват, че хората им знаят всичко и нямат нужда от постоянно развитие, осигуряват застой за бизнеса си, който в бъдещ момент често се превръща в спад.

Мениджърите, които се страхуват, че хората им могат да напуснат след като са дадени пари за обучение, би трябвало да се страхуват много повече от факта, че служителите са много по-склонни да напускат, когато фирмите не им осигуряват възможности за развитие. И обикновено първи напускат най-добрите служители, които са най-ценни за бизнеса.

Постоянното професионално развитие на служителите не е добре да бъде нещо, което е пожелателно и стои на заден план. То трябва да се разглежда като един от най-важните фактори за бизнес резултатите.

%d bloggers like this: