На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации, напомнят от НАП

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност

Прочетете повече

Отчетът на общинския бюджет за 2020 г. влиза за обсъждане и в комисията по финанси

Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., влиза за обсъждане в Постоянната комисия

Прочетете повече

НАП и МВР проверяват складове и машини за преработка на тютюн

В продължение на изпълнявани съвместни мероприятия за контрол на движението на рискови стоки, Междуведомственият център на ГДБОП координира работата на

Прочетете повече

Данъчните ще проверяват денонощно най-големите борси за плодове и зеленчуци

Данъчни от звеното за фискален контрол в НАП започват денонощни наблюдения в 13-те най-големи борси в страната за плодове и

Прочетете повече

Допълниха инвестиционната програма на Община Плевен с ремонт на спортно съоръжение, доизграждане на детска площадка и закупуване на техника

Общински съвет – Плевен, прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година, като допълни същата с три нови

Прочетете повече

Община Плевен кани на публично обсъждане относно трансформиране на поет краткосрочен дълг в дългосрочен

На 05.08.2021 г. Община Плевен завърши и отчете изпълнението на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, Договор

Прочетете повече

Общинските фирми в Плевен представят финансови отчети в ОбС за първото полугодие

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите  за първото полугодие на годината, представят този месец в комисии в

Прочетете повече