Допълниха инвестиционната програма на Община Плевен с ремонт на спортно съоръжение, доизграждане на детска площадка и закупуване на техника

Общински съвет – Плевен, прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година, като допълни същата с три нови

Прочетете повече

Община Плевен кани на публично обсъждане относно трансформиране на поет краткосрочен дълг в дългосрочен

На 05.08.2021 г. Община Плевен завърши и отчете изпълнението на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, Договор

Прочетете повече

Общинските фирми в Плевен представят финансови отчети в ОбС за първото полугодие

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите  за първото полугодие на годината, представят този месец в комисии в

Прочетете повече

Най-голямото производство в Европа на предпазващ от алергии текстил ще бъде разкрито в Плевен

Създадената преди повече от 25 години немска компания Allergo Healthcare избра Плевен за изграждане на ново предприятие, с което се

Прочетете повече

Община Плевен е сред водещите по Индекса за дигитално управление на общините в България`2020

Резултатите от Индекса за дигитално управление на 27-те най-големи общини в България, сред които и Плевен, представи Институтът за икономическа политика по

Прочетете повече

Актуални възможности за подпомагане от Европейските фондове

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН2020) могат да бъдат разгледани всички

Прочетете повече

Близо 10 млн. лв. за 502 фирми в област Плевен по четири мерки на ОПИК за справяне с пандемията

1515 договора за общо 27 966 516.46 лв. безвъзмездна подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията са сключили фирми в

Прочетете повече