Община Плевен ще кандидатства с проект за защитни мероприятия при горски пожари

Община Плевен ще кандидатства с проектно предложение за защитни мероприятия за превенция при горски пожари по подмярка 8.3 „Предотвратяване на

Прочетете повече
%d bloggers like this: