Форум „Перспективи пред пенсионерския труд и трудова миграция в Област Плевен“ ще се проведе на 7 и 8 февруари

Това е вторият областен форум по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“ на ИРМИ Институтът

Прочетете повече