Приносът на руското изкуство за освобождението на България ще дискутират в КДК

Тематична вечер: Приносът на руското изкуство за освобождението на България от османско иго, организира Клубът на културните дейци – Плевен.

Прочетете повече
%d bloggers like this: