film izle
Tag archive for ‘МИГ Белене – Никопол’
By "BG Север" On четвъртък, декември 5th, 2019
0 Comments

Сдружение МИГ Белене – Никопол кани на годишна конференция

СДРУЖЕНИЕ МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛГр. Белене, пл. „България“ 1, ет. 1 ПОКАНА Екипът на Сдружение „Местна инициативна Прочети...

By "BG Север" On петък, ноември 1st, 2019
0 Comments

МИГ Белене – Никопол удължава срока за прием на проектни предложения по ОПОС 2014-2020

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ№ BG16M1OP002-3.013 “Подобряване на природозащитното състояние на Прочети...

By "BG Север" On четвъртък, октомври 31st, 2019
0 Comments

МИГ Белене – Никопол проведе информационни срещи на тема „Напредък по изпълнение на целите на Стратегията за ВОМР за 2019 г.“

Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационни срещи в 4 населени места от територията: с. Драгаш Войвода, Прочети...

By "BG Север" On понеделник, октомври 7th, 2019
0 Comments

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Белене – Никопол

Екипът на Местна инициативна група Белене – Никопол кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост Прочети...

By "BG Север" On четвъртък, септември 12th, 2019
0 Comments

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни по ОПОС 2014-2020 г.

ПОКАНАза участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ Екипът Прочети...

By "BG Север" On четвъртък, август 22nd, 2019
0 Comments

МИГ Белене – Никопол реализира успешно дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г.

На 27.02.2019 г. Сдружение „МИГ Белене – Никопол” сключи Административен договор РД 50-11/27.02.2019 г. за предоставяне Прочети...

By "BG Север" On понеделник, юли 15th, 2019
0 Comments

Представители на МИГ Белене – Никопол посетиха потенциалните си партньори в Италия и Португалия

В изпълнение на Административен договор № РД50-19/27.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор Прочети...

By "BG Север" On сряда, юли 10th, 2019
0 Comments

Разработен е анализ за проучване и определяне местните идентичности на територията на МИГ Белене – Никопол

Разработен е анализ за проучване и определяне местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие Прочети...

By "BG Север" On сряда, юли 3rd, 2019
0 Comments

„МИГ Белене – Никопол“ открива процедура за проектни предложения по „Натура 2000 и биоразнообразие“

ОБЯВАЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ№ BG16M1OP002-3.013 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното Прочети...

By "BG Север" On сряда, май 8th, 2019
0 Comments

„МИГ Белене – Никопол“ открива процедура за проектни предложения за подкрепа на земеделски дейности

О Б Я В А за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Инвестиции Прочети...

   

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация