Съветниците отложиха приемането на нова наредба за общинските спортни обекти

Общинските съветници отложиха днес приемането на нова наредба, регламентираща условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община

Прочетете повече

НАП: Ново отлагане на сроковете по наредба Н-18 няма да има

Според НАП ново отлагане на сроковете за привеждане на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) в съответствие с изискванията с

Прочетете повече

Проект на наредба за участието на ел. тротинетки в движението предлагат от ИПБ

Експертите на Института за пътна безопасност проучиха международния опит на Германия, Франция, Швеция и Швейцария Държавна агенция „Безопасност на движението

Прочетете повече

Приеха промени в общинската наредба за обществения ред

С 36 гласа „за“, Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба № 1 за обществения ред и опазване

Прочетете повече

Обсъждат промени в общинската наредба за обществения ред

Предложение за промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване

Прочетете повече

Въвежда се точкова система за кандидатстващите за общински жилища в Плевен

Наредбата влиза в сила от 1 май 2019 година С 31 гласа „за“, 5 “против“ и 3 “въздържал се“ Общинският

Прочетете повече

Приеха промени в общинската Наредба №9 за ползване на пасища и мери

Промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и

Прочетете повече

Наредба за общински жилищни имоти ще бъде гласувана на сесия на Общинския съвет

Четиридесет и две са точките в предварителния дневен ред на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет, която ще се проведе

Прочетете повече

НАП и бизнесът обсъждат прилагането на Наредба Н-18

Поредица от срещи започват експертите на НАП с браншови, работодателски и професионални организации по повод предстоящите промени в Наредба Н18/2006.

Прочетете повече

ОбС – Плевен прие промени в наредбата за общинските горски територии

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост, прие

Прочетете повече
%d bloggers like this: