В търговските вериги задължително ще се предлага българска продукция на местни производители

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие постановление, с което

Прочетете повече

Съветниците измениха решението за кредит на Общината за ремонтите на пл. „Свобода“ и Автогарата

С 30 гласа “за“ и 10 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен измени решението си за дългосрочния дълг под формата

Прочетете повече

Автобусът от Плевен за Славяново в 19,45 часа ще се движи в работни дни

Промениха решение за Общинската транспортна схема в частта за линията Плевен – Славяново Общински съвет – Плевен, прие промени в

Прочетете повече

Утвърдиха годишните програми за развитие на общинските фирми

Общински съвет – Плевен, утвърди годишните програми за развитие на търговските дружества с общинско участие. Предложението бе прието без дебати

Прочетете повече

Дружеството на плевенските художници с писмо до общинските съветници

С писмо до кмета Георг Спартански и председателя на ОбС Мартин Митев, Дружеството на плевенските художници и Представителството на СБХ Плевен

Прочетете повече

ОбС реши краткосрочният дълг на Общината към ФЛАГ да стане дългосрочен

Общински съвет (ОбС) – Плевен прие решение за удължаване срока на договор за кредит на Общината с „Фонд за органите

Прочетете повече

Приеха промени в Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

С едноминутно мълчание в памет на писателя Георги Стойков започна днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Съветниците започнаха дебат

Прочетете повече

Нова трудова книжка ще се издава въз основа на писмено заявление-декларация

Работниците и служителите ще подават писмено заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка в съответната дирекция “Инспекция по труда“. Тези

Прочетете повече

Откриват производство за ликвидация на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина

Общински съвет – Плевен прие решение за прекратяване дейността и ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І

Прочетете повече

Общинският съвет отново гласува Центърът за градска мобилност да се преобразува в ЕАД

С 22 гласа „за” и 19 „против” Общинският съвет в Плевен за втори път взе решение за преобразуване на Общинско

Прочетете повече
%d bloggers like this: