Избраха експерт-счетоводители на три общински фирми в Плевен

Приет е окончателен доклад на ликвидатора на Денталния център Общински съвет – Плевен, избра експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови

Прочетете повече

Общинските жилища в Плевен – само за настаняване под наем

С 36 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен определи броя, предназначението и местонахождението на отделните видове

Прочетете повече

Община Плевен ще обезпечи задължение по договор за закриване и рекултивация на съществуващо депо

Общинският съвет в Плевен даде съгласие за обезпечаване на финансово задължение от Общината, посочено в договор за предоставяне на безвъзмездна

Прочетете повече

Промени в наредби и мерки за облекчаване на бизнеса ще обсъждат плевенските съветници днес

На сесията ще бъде обсъдено предложение за удостояване на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” По

Прочетете повече

По 27 точки ще заседава Общинският съвет в Плевен на 30 април в зала „Катя Попова“

По предварителен дневен ред от 27 точки ще заседава Общински съвет – Плевен на 30 април 2020 г. (четвъртък) от

Прочетете повече

Общинският съвет в Плевен заседава на 30 април в зала „Катя Попова“

Местният парламент предстои да гласува мерки за облекчение на бизнеса в общината за периода на обявеното извънредно положение Общински съвет

Прочетете повече

Общински съвет – Плевен прие бюджета на Общината за 2020 година

С 36 гласа „за“, 4 „въздържал се“ и нито един глас „против“, Общински съвет – Плевен при предложения проект за

Прочетете повече

Общински съвет – Плевен прегласува решенията си, приети на заседанието на 27 февруари

Съветниците ще заседават отново на 19 март В рамките на трето заседание за деня, свикано от председателя Мартин Митев веднага

Прочетете повече

Сесията на ОбС – Плевен днес ще се проведе без граждани и медии

С оглед опазване на здравето на всеки, заседанието на Общински съвет – Плевен днес в зала „Гена Димитрова“ от 13,00

Прочетете повече

Общински съвет – Плевен прие бюджета на Общината за 2020 година

С 37 гласа “за“, 1 “против“ и 3 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие сборния бюджет на Общината за

Прочетете повече
%d bloggers like this: