Приеха План-сметката за сметосъбиране в Община Плевен за 2019 г.

Такса битови отпадъци остава без промяна Общински съвет – Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите

Прочетете повече

Всички постоянни комисии в ОбС обсъждат План-сметката за сметосъбиране и предложение за поемане на дългосрочен дълг

Предложение за приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането

Прочетете повече

Общинският съвет на Плевен не прие предложената План-сметка за сметосъбиране за 2018 г.

В предложението, представено на днешната сесия, се посочва, че такса битови отпадъци в Община Плевен ще остане в същите размери

Прочетете повече

Кметът с подозрения за умишлени палежи на контейнери и разпиляване на боклук

„Имам неофициална информация от различни източници, че тук има целенасочени действия – първо към влошаване на екологичната ситуация с боклука

Прочетете повече

Прекратиха обществената поръчка за сметопочистването на Плевен в периода 2016 – 2021 г.

Заповед за прекратяване на обществената поръчка, свързана със сметосъбирането и сметопочистването на Община Плевен за 5-годишен период, считано от 1.10.

Прочетете повече

Подготвят предстояща обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Плевен подготвя документацията за предстояща обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване, стана ясно тази седмица. „Договорите на фирмите, които

Прочетете повече
%d bloggers like this: