НАП Плевен продава поземлен имот в индустриална зона

Съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване  на 27.11.2018 г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот: Незастроен урегулиран поземлен

Прочетете повече

Обявиха за продажба 4 ателиета в Плевен чрез публичен търг с тайно наддаване

Със свое решение днес Общинският съвет допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, през 2018

Прочетете повече

НАП Плевен продава промишлени сгради в гр. Червен бряг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  13.06.2018 г., от 10:00 ч. на следните недвижими имоти – промишлени сгради: РЕМОНТНА

Прочетете повече
%d bloggers like this: