Доброволните формирования в област Плевен обсъждаха на семинар

Мирослав Петров, областен управител: Те са важен допълнителен ресурс за адекватна и бърза реакция при извънредни ситуации Годишен семинар за

Прочетете повече
%d bloggers like this: