Днес е Международен Ден за превенция от природните и стихийни бедствия

Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби На 8 октомври

Прочетете повече

Днес е Международен Ден за превенция от природните и стихийни бедствия

Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби На 8 октомври

Прочетете повече
%d bloggers like this: